0 of 0 for ""

Пренос и разпределение на електрическа енергия

Съвременното общество става все по-зависимо от енергията и изисква надеждни доставки на енергия. „Свеко Енергопроект“ АД помага за осигуряване на ефективни доставки на енергия за клиентите си.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД проектират надеждни решения за електрозахранване на нашите клиенти с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници като МВЕЦ, вятърни паркове и фотосоларни паркове. Ние работим по проектиране на подстанции, електрически системи във всички видове централи, станционен мониторинг (IEC61850), дистанционно управление, SCADA системи.

Специалистите от „Свеко Енергопроект“ АД имат богат опит в рехабилитационните мероприятия за действащи водно електрически централи и помпени станции.

„Свеко Енергопроект“ АД започва своето участие на много ранен етап, за да разработи надеждни и енергийно ефективни системи. Ние провеждаме проучвания и измервания, за да определим слабите места и да разработим подробни решения. Също така провеждаме изпитания и участваме във въвеждането в експлоатация на електрически централи.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

„Свеко Енергопроект“ АД развива и оптимизира електроразпределителни мрежи ниско, средно и високо напрежение, като използва иновативни решения и нови технологии. Интелигентните решения могат да помогнат за оптимизиране на планирането, експлоатацията и мониторинга на електрическите мрежи и системи. Разработването на интелигентни мрежи поражда както икономически, така и екологични ползи.

Уменията на нашите специалисти обхващат развитието на цялата електрическа мрежа, което ни позволява да участваме във всяка част от системата. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, свързани с предпроектни проучвания, проектиране, управление на проекти, проектиране на метални конструкции за стълбове и мониторинг на електрически мрежи. Ние създаваме надежден и икономически ефективен пренос на електроенергия за едно добре функциониращо и устойчиво общество.

Много национални електропреносни мрежи се изправят пред нуждата от сериозна модернизация, а събитията в тази област се развиват бързо. В същото време по-строго екологично законодателство налага изисквания за ограничаване на въздействията върху околната среда, като по този начин създава големи предизвикателства за енергийните компании.

Много национални електропреносни мрежи се изправят пред нуждата от сериозна модернизация, а събитията в тази област се развиват бързо.

ПРЕНОС НА ЕНЕРГИЯ

Значителен част от работата на „Свеко Енергопроект“ АД в областта на системите за пренос на енергия включва задоволяване на нуждите на клиентите от по-голям капацитет за пренос. По-големият капацитет е необходим, за да се осигурят надеждни доставки за населението и да се даде възможност за оптимално използване на производствените ресурси на нашите клиенти.

Нашите специалисти притежават всички умения и опит, необходими, за да отговорим на предизвикателствата, пред които се изправят нашите клиенти. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, насочени към предпроектни проучвания, проектиране, включително въпроси, свързани с издаване на разрешителни, съгласуване на проекти с компании, предлагащи обществени услуги, управление на проекти и инспекция на електропроводи.

Достъпът до електроенергия е от съществено значение в едно съвременно устойчиво общество с висок стандарт на живот за неговите жители. Постиженията на техническия прогрес навлизат бързо както в индустриализираните държави, така и в развиващите се страни и „Свеко Енергопроект“ АД иска да бъде движещата сила в развитието на градовете.

Постиженията на техническия прогрес навлизат бързо както в индустриализираните държави, така и в развиващите се страни и „Свеко Енергопроект“ АД иска да бъде движещата сила в развитието на градовете.
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.