0 of 0 for ""

Топлоенергетика

„Свеко Енергопроект“ АД предлага широк набор от услуги, свързани с проектирането и експлоатацията на топлоенергийни съоръжения.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

Нашите специалисти в направление „Топлоенергетика“ извършват проучвателни, изследователски, конструкторски и проектантски дейности, отнесени към обекти, като топлоелектрически централи, топлофикационни централи, топлофикационни мрежи, промишлени топлоенергийни обекти, топло и газоснабдителни предприятия и други. Изготвяме решения за оперативно и автоматизирано управление на технологичните процеси в основните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, съобразени с нуждите на нашите клиенти и всички законови изисквания

„Свеко Енергопроект“ АД предоставя услуги в подготвянето за експлоатация и реконструирането на машини, агрегати и системи в топлоенергетиката, топлоснабдяването, газоснабдяването и енергомашиностроенето.

Трансформация към чиста околна среда

Интегрална част от нашата дейност е проектирането на тези съоръжения с оглед опазването на околната среда, чрез повишаване на качеството на топлоподаването, намаляване на топлинните загуби и подобрено цялостно енергийно представяне.

опазването на околната среда, чрез повишаване на качеството на топлоподаването
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.