0 of 0 for ""

Управление и третиране на отпадъци

„Свеко Енергопроект“ АД работи, за да помогне за постигане на устойчиво общество с възможно най-малко въздействие върху околната среда

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД притежават многогодишен опит с проекти, свързани с отпадъци, особено в областта на промишлените отпадъци, третиращи както големи, така и малки въпроси. Благодарение на тясното сътрудничество с други специалисти в компанията, ние можем да предложим богат и всеобхватен опит във всяка задача. Ние управляваме всеки аспект на процеса, от предпроектни проучвания, изследвания и стратегическо планиране, до проектиране, планиране и управление на проекти. Нашият опит варира от намаляване до минимум, депониране и третиране на отпадъци до устойчиво оползотворяване/обезвреждане.

Нашите задачи обхващат планиране на отпадъците, определяне на местата на съоръженията за отпадъци и проектиране на сметища/депа за отпадъци. Ние също така предлагаме съдействие при подаване на заявления за разрешителни и оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) за различни видове дейности в областта на отпадъците.

Услугите, които предлагаме обхващат:

• Проучвателни дейности (геодезично заснемане, геоложки и хидрогеоложки проучвания, хидроложки проучвания и др.);

• Създаване на проектна документация по всички части със съответните хидравлични и статически изчисления и анализи;

• Авторски и строителен надзор при изпълнението на обектите и въвеждането им в експлоатация;

• Съдействие по време на експлоатацията на съоръженията – изготвяне на периодични анализи и оценка на сигурността на съоръженията, участие в сезонни прегледи;

• Създаване и актуализиране на аварийни планове;

• Проекти за експлоатация и поддръжка;

• Анализ на риска, анализ на разрушаването.

Отпадъкът на едни е ресурс за други

Намаляването до минимум или рециклирането на отпадъци, като компонент на екологичния цикъл, естествено е ключов елемент на тези усилия и ние се стремим да интегрираме управлението на този процес в цялостната инфраструктура, доколкото е възможно.

Управление и третиране на отпадъци
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.