0 of 0 for ""

Управление на води

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД помагат водата в света да се запази и да се използва по възможно най-добрия начин, за да се гарантира, че ще стигне за по-дълго време.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ

Като една от водещите консултантски фирми в областта на водите в България, „Свеко Енергопроект“ АД следи техническия напредък и професионалните решения в областта на пречистването на водите, които се адаптират към все по-строгите стандарти за качество и обработка.

Нашите специалисти изготвят проекти за изграждане на нови и реконструкция и разширение на съществуващи съоръжения за пречистване на води, както и на съоръжения за производство на биогаз от органични отпадъци и оползотворяване на канализационни утайки. Също така предлагаме и множество други услуги в тази област, като оказване на съдействие на нашите клиенти по въпроси, свързани с издаване на разрешителни и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно българското законодателство, на обекти от сферата на пречистването на водите.

Една добре функционираща система за събиране и третиране на отпадъчни води служи като основа за успешно и устойчиво общество. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД разработват екологично чисти и ефективни решения за събиране и третиране на отпадъчни води, пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване, както и за оползотворяване на утайки.

Една добре функционираща система за събиране и третиране на отпадъчни води служи като основа за успешно и устойчиво общество.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Всяка година „Свеко Енергопроект“ АД провежда множество изследвания и проучвания за защита на повърхностните и подземни води. За целите на строителни и инфраструктурни проекти, ние проучваме как те влияят върху водните ресурси и подаваме изходни данни за изготвяне на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), а също така разработваме планове за водоснабдяването на тези обекти.

Водата е един от най-важните природни ресурси на Земята и ние разчитаме на това да е чиста и да не съдържа опасни елементи. Внимателното използване на водата е ключов компонент на едно устойчиво общество.

Водата е един от най-важните природни ресурси на Земята и ние разчитаме на това да е чиста и да не съдържа опасни елементи
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.