0 of 0 for ""

UN the global goals for sustainable development

Устойчивост

Необходимостта от споделяне на знания и предприемане на съвместни действия е по-важна от всякога.

Заедно с нашите клиенти ние използваме нашия опит, за да развиваме индустрии, сгради, енергийни системи, инфраструктура и много други части на нашите общества в съответствие със 17-те цели на ООН за развитие.

Устойчивост чрез дизайн

Устойчивостта играе решаваща роля в ежедневната работа на Свеко. С нашите 18 500 специалисти от цяла Европа имаме чудесната възможност да сме лидери в трансформацията към устойчиви общества.

Именно в проектите на нашите клиенти имаме най-голямата възможност да постигнем промяна към по-добро. Работата ни с устойчиви сгради, ефективна инфраструктура, достъп до електричество и чиста вода насърчава устойчивото развитие. Свеко реализира повече от 80 000 проекта всяка година и устойчивостта е в основата на всеки един от тях.

Докато вярваме в силата на нашите проекти, ние също така си поставяме амбициозни цели за нашите вътрешни операции. Нашата цел като компания е да станем неутрални по отношение на климата не по-късно от 2040 г. и да бъдем водещи на всички пазари, на които работим. Запознайте се с Доклада за устойчивост на Свеко.

За инициативата Urban Insight

С над 18 500 специалисти, които планират и проектират градовете и общностите, в които живеем, Свеко формира устойчивото бъдеще.

Urban Insight е многогодишна инициатива  на Свеко, която цели да илюстрира нашия колективен опит като водещ консултант в сферата на развитието на градската среда в Европа. Urban Insight се фокусира върху развитието на устойчиви общества и градове, като акцентът пада върху гледната точка на гражданите. Програмата изследва въздействието на различни европейски градски структури върху способността на гражданите да задоволяват нуждите и предпочитанията си, предоставяйки изключително ценна информация при структурирането на устойчиви градски райони.

инициативата Urban Insight

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.