ДЪЛГА ИСТОРИЯ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Нашата история е наистина за бъдещето. Да бъдем подготвени за нуждите и предизвикателствата на обществото винаги е било в основата на нашия бизнес. От времената на индустриалната революция до днешната глобална тенденция към урбанизация, ние винаги сме знаели, че населените места и градовете на бъдещето винаги ще са различни от тези от вчерашния ден, и че нашата задача винаги ще бъде да сме една стъпка пред другите.

Историята на Sweco се изгражда от инженери и архитекти, работещи по целия свят

От основаването ни в края на 19-ти век тези професии са се развили и в момента са от решаващо значение за днешното устойчиво градско развитие.

Sweco започна да се разраства, за да отговори на нуждите на клиентите от широк спектър от експертни знания на специалисти. От първите години на десетилетието след 2000 г., Sweco придоби почти 100 дружества.

Нашата способност да се разрастваме чрез придобиване ни придвижи до водещата позиция, на която се намираме в момента. Философията ни при сливане с други дружества е, че сборът е по-голям от отделните му части. Тази стратегия се доказа като изключително полезна за нашите клиенти, колеги и акционери. 

/globalassets/images-480x270/480x270_about_us_history.jpg
/globalassets/images-480x270/how-did-we-become-who-we-are_480.jpg

Нашата история

Как станахме това, което сме?
Гледайте видеото, за да разберете.