ОТГОВОРНИ КОНСУЛТАНТИ ВЪВ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Прозрачността и отговорността са предпоставки за непрестанния успех на Sweco в качеството му на децентрализирано дружество, което е израснало по-бързо от много други.

Рамка за бизнес етика на Sweco

Трябва да бъде лесно да се прави бизнес със Sweco. Няма някаква малка група от ръководители, които да поддържат всички важни контакти с клиенти. По-скоро всеки от нашите 14 500 служители, в своите ежедневни срещи с клиенти, поема основните отговорности за своите конкретни задачи.

Това създава много по-голяма гъвкавост, но и поставя високи изисквания към нашите работни процедури.

Процедури за отговорни бизнес практики

Всички дейности на Sweco се изисква да бъдат съобразени с приложимите закони и разпоредби, точно както трябва да бъдат съобразени и с вътрешните политики и насоки на компанията.

Бизнес етиката е в основата на цялата дейност на Sweco. В дневния ред на срещите на изпълнителния екип има задължителна точка, посветена на бизнес етиката, а рисковете по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) се докладват всяко тримесечие пред Съвета на директорите на Sweco.

Компас за бизнес етика за ежедневната работа на консултантите: Бизнес етиката се свързва с начина, по който правим бизнес, как се държим един към друг, как ние управляваме ресурсите на организацията и как действа по отношение на нашата външна среда. Наличието на добре дефиниран компас за бизнес етика е от ключово значение за способността на Sweco да изпълнява задачите си. Всички служители на Sweco преминават през обучение по бизнес етика.

Сертификация по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Запознайте се с документите,  свързани с етичната рамка на Свеко, като отидете в секцията For Partners на уеб сайта.