0 of 0 for ""

„Свеко Енергопроект“ АД – част от Групата на Свеко

Transforming Society Together

Свеко е сред най-големите консултантски компании в Европа, съчетаваща експертизата на над 18 500  инженери, архитекти и консултанти. Услугите, които Свеко предоставя покриват изключително широк спектър – от стратегически енергийни проекти до ефективни и екологични транспортни решения, устойчиво развитие на градската среда и създаването на чисти и зелени общности

Факти и цифри за Свеко

Основана през 1958 година, Свеко в момента е водещ консултант в Европа, с годишен оборот от над 1.9 млрд. евро.

Международно присъствие в Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Германия, Нидерландия, Великобритания, Белгия, Република Чехия, Полша, Естония, Литва и България.

Нашите над 18 500 архитекти, инженери и консултанти работят по създаването на устойчиви общества в над 70 държави по целия свят.

Местно присъствие – глобални експертни знания

„Свеко Енергопроект“ АД е сред водещите консултантски компании в България, която със знанието и опита, натрупан през дългогодишната история на фирмата, се е превърнала в предпочитан консултант в България и региона, когато става въпрос за сложни и мултидисциплинарни проекти. „Свеко Енергопроект“ АД е част от Групата на Свеко от 2008 година.

Международно признатият модел за успех на Свеко предоставя изключителната възможност за предлагане и изпълнение на комплексни консултантски услуги, следвайки принципа на „обслужване на едно гише“ (one-stop-shop). Като част от Свеко, „Свеко Енергопроект“ АД  осигурява най-висока експертиза в най-широк спектър от услуги, насочени към създаването на чисти и устойчиви общности.

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД ще Ви съпътстват през всяка една стъпка на Вашия проект. От етапа на предварителни проучвания, през изготвянето на идеен и работен проект, до упражняването на строителен надзор и въвеждането в експлоатация.

Специалистите на Свеко Енергопроект АД ще Ви съпътстват през всяка една стъпка на Вашия проект

Ние заставаме рамо до рамо с нашите клиенти, за да осигурим най-ефективното, целесъобразно  и икономически изгодно решение за всеки проект или инвестиционно намерение. 

От големи, сложни и мултидисциплинарни проекти, до малки и специфични такива, „Свеко Енергопроект“ АД предоставя на своите клиенти най-добрите решения, съобразени с всички международни стандарти и принципи, насочени към ефективното оползотворяване на природните ресурси и опазването на околната среда.

Експертните знания на специалистите от „Свеко Енергопроект“ АД покриват широк спектър от услуги в различни сфери на дейност, извършвани в съответствие с всички законови изисквания на българското и европейско законодателство. Горди сме, че екипът ни е изграден от над 60 доказани специалисти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, удостоворена от компетентните държавни органи. Също така, „Свеко Енергопроект“ АД е изградил дългогодишни и успешни партньорства с водещите в страната и чужбина университети и компании.

Нашите инженери, консултанти и архитекти, като част от семейството на Свеко, ежедневно надграждат своите знания и умения, черпейки вдъхновение от най-актуалните научни изследвания и иновации, въведени на световно ниво.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.